(1)
Araujo, J.; Billordo, B.; Alvarez, C.; Osardo, V.; Di Líbero, E. Intervención farmacéutica Sobre Accesos Vasculares periféricos En Un Hospital General De Agudos. Rev. AAFH 2023, 9, 9-19.